Coresoft MMC

İT-konsaltinq

İT-konsaltinq

İT konsaltinq sahəsində böyük praktik təcrübəyə malik "Coresoft MMC" mütəxəssisləri təşkilat, şirkət və müəssisə rəhbərləri qarşısında duran bir çox məsələlərin həllinə kömək göstərirlər:

  • - Müəssisədə fəaliyyət göstərən sistemlərin biznesin spesifikliyinə və tələbatlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;
  • - İT idarə edilməsinin səmərəli strukturunun təşkili;
  • - Korporativ informasiya sistemlərinin optimal arxitekturasının, hesablama və telekommunikasiya infrastrukturunun qurulması;
  • - Təşkilatın tələbatları baxımından İT investisiyalarının həcminin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
  • - Müəssisənin vəzifələrinə ən uyğun İT həllərinin seçimi.