Coresoft MMC

SEO xidməti

SEO xidməti

Axtarış sistemlərində optimizasiya (SEO – Search Engine Optimization) saytınızın reytinqinin Google, Yandex, Bing kimi axtarış sistemlərində artırılması fəaliyyətidir. SEO xidməti saytın daxilində və xaricində  həyata keçirilən fəaliyyətdir. Bizim SEO strategiyamız konsultativ və tətbiqi yanaşmaya əsaslanaraq sizin hədəf auditoriyanız və marketinq məqsədlərinizə xidmət edir. Saytların yığılması prosesi başa çatdıqdan sonra SEO xidmeti veb sayt üçün ən önəmli faktorlardan biridir.

SEO xidməti rəsmi müqavilə əsasında həyata keçirilir və adətən 6 ay davam edir.  Xidmət üçün ödəniş açar sözlərinin sayına və bu açar sözləri üçün olan rəqabətə əsasən müəyyən olunur.