0%

Penetrasiya testi

Penetrasiya testi

Veb-tətbiqlərin təhlükəsizlik boşluqlarının test edilməsi, təhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsiylə hesabatların hazırlanması və həll yollarının təklif edilməsi işlərini həyata keçiririk